Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΜΕ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Κανόνες Επαναλειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Σταυρού, δημιουργήθηκαν δυο τμήματα πρωινά  με καθημερινή φοίτηση όλων των παιδιών (ώρα προσέλευσης: 8:15-8:30 και ώρα αποχώρησης 13:00).
Συστήνουμε την εφαρμογή των κανόνων του ΕΟΔΥ για τα Νηπιαγωγεία
σύμφωνα με την οποία :

 1. Κανένας δεν εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας παρά μόνο ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός
 2. Γίνεται χρήση αντισηπτικού διαλύματος μετά την ταχτοποίηση των πραγμάτων του μαθητή.
 3. Συχνό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια του προγράμματος.
 4. Χρήση απολυμαντικού όταν ο μαθητής αλλάζει δραστηριότητα ή χρήση αντικειμένου μέσα στην τάξη .
 5. Διαλείμματα με τήρηση κανόνων.
 6. Διατήρηση της απόστασης 1,5 μέτρα ανά μαθητή.
 7. Αποφυγή συγκέντρωσης στις εισόδους και διατήρηση απόστασης μεταξύ των γονέων κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.
 8. Συστήνεται κάθε μαθητής να έχει μαζί του χαρτομάντηλα για την φροντίδα της ατομικής του υγιεινής πέραν όλων όσων θα παρέχουμε ως σχολείο δηλ. αντισηπτικά διαλύματα, χαρτιά μιας χρήσης, σαπούνια κλπ.
 9. Απαγορεύεται η κοινή χρήση σκευών και αντικειμένων.
 10. Οι αίθουσες και το πρόγραμμα διδασκαλίας θα έχουν συγκεκριμένη διαμόρφωση έτσι ώστε να εξυπηρετείται η ασφάλεια της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧ. ΕΤ. 2020-2021

Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, οι εγγραφές νηπίων και προνηπίων θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτηση Εγγραφής
https://proti-eggrafi.services.gov.gr ), την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου και εντός της προθεσμίας
15 έως 30 Μαΐου 2020.
Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια με έτος γέννησης 2015
και προνήπια με έτος γέννησης 2016.

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς στο Νηπιαγωγείο μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (15 έως 29 Μαΐου):

 • α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εάν επιθυμείτε τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
 • β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το έγγραφο δίνεται από το νηπιαγωγείο
 • γ) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 • δ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ

Επισημάνσεις

 • Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑη φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
 • Η εγγραφή νηπίων στο 2ο  έτος του Νηπιαγωγείου (φετινά προνήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα. Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν επικαιροποιημένα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά (διεύθυνση κατοικίας, αίτηση για το ολοήμερο τμήμα…)
 • Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Σε περιπτώσεις γονέων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο ή αδυνατούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, αυτή καταχωρίζεται από την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.
 • Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).
 • Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο
Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00–16:00)

 • Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
  1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:
  Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι
  II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής -χρόνος προσέλευσης  7:45-8:00- δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι
τα 5 νήπια/προνήπια.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 Η αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων προτείνεται να γίνεται με ραντεβού, για την αποφυγή συνωστισμού και αναμονής στον χώρο του νηπιαγωγείου, τηρώντας τα προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

   Ώρες επικοινωνίας: 9:00-13:00
   Τηλ.: 2331039298 / 6976013406
mail νηπιαγωγείου: mail@nip-stavr.ima.sch.gr

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο των εγγραφών και τις οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

     Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

     Κουτσογιώτα Αλεξάνδρα

                                                                                     

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μπορείτε να ενημερωθείτε με τα παρακάτω τρια (3) ενημερωτικά φυλλάδια
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

_ΣΥΝ_3_ΦΥΛΛAΔΙΟ-2

ΣΥΝ_1 elearning 

ΣΥΝ_2 teleworking

DSCN7883

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Αγαπητά παιδιά και γονείς, θέλω να στείλω ένα  μήνυμα στήριξης και ενημέρωσης για αυτή
την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες.
Πρέπει να έχουμε θετική σκέψη αυτή τη στιγμή, να είμαστε συνεπείς σε όσα πρέπει να κάνουμε. Για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας και για όλους γύρω μας.
Σεβαστείτε τις οδηγίες των ειδικών.
Είναι κοινωνικό πρόβλημα και μας ενδιαφέρει όλους! Ναι η πανδημία του κορονοϊού  μας άλλαξε την καθημερινότητά μας, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Μέσα από πρωτόγνωρες δυσκολίες όμως γεννιούνται νέες ιδέες, νέες ανάγκες.
Από την πλευρά μας, -με την εκπαιδευτική μας ιδιότητα- το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε το σχολικό  ιστολόγιο του νηπιαγωγείου μας και να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο επικοινωνίας και ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού προτείνοντας δημιουργικές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά και από την άλλη πλευρά να κρατάμε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ μας.
Καλή δύναμη σε όλους μας!

Η προϊσταμένη
Κουτσογιώτα Αλεξάνδρα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Ε.Ο.Δ.Υ.

Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα:
Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

 Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)
 Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων
 Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα
 Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)
 Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
 Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα
 Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
 Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
 Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
 Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ.
Βιβλιογραφία
Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Educationhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων από βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα να παραμείνουν κλειστά για 14 μέρες.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των σχολείων της χώρας από το πρωί της Τετάρτης (11/03/2020 μέχρι και 24/3/2020) λόγω του κορωνοϊού.

Τα σχολεία θα μείνουν κλειστά για δυο εβδομάδες για προληπτικούς λόγους αλλά και για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού όπως εξηγεί ο Υπουργός Υγείας.

 » περισσότερα

All-focus

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

Την Τετάρτη  11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου μας, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020.

All-focus