Αρχείο κατηγορίας ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΟΙΞΗ-ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ

Μετά τη σύγχρονη διδασκαλία που είχαμε,
σας κοινοποιώ το σύνδεσμο στον οποίο
μπορείτε να ακούσετε και να δείτε από την εκπαιδευτική τηλεόραση το «Χαρούμενο λιβάδι»

Τα παιδιά ξεναγούνται στις σελίδες του βιβλίου
από τη συγγραφέα του Φυλλιώ Νικολούδη.

 ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ

Το κάθε παιδί ας ζωγραφίσει το δικό του <χαρούμενο λιβάδι>
όπως το φαντάζεται!