Αρχείο μηνός Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧ. ΕΤ. 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο των νηπίων – προνηπίων θα ξεκινήσουν στις 2 Μαΐου 2018 και θα τελειώσουν στις 18 Μαΐου 2018.
Ώρες εγγραφής 12.00π.μ. – 13.00μ.μ
Εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2013 (νήπια) και επίσης  υποχρεωτικά όσοι έχουν γεννηθεί το 2014 (προνήπια). Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου στο Δήμο Αλεξάνδρειας υλοποιείται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής.

Τα απαιτούμενα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά   είναι:

  1. Απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ ή Υπεύθυνη Δήλωση για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας
  2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (θα σας δοθεί από τη σχολική μονάδα)

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα:

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι            σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.

II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού                κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
    Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.………………………………………………………………………………………………………………………………

Επισημαίνεται ότι :
Α.  Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης  των παιδιών.
Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη  διεύθυνση του νηπιαγωγείου από το Πληροφοριακό σύστημα  «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία:
α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ. όνομα μητέρας ε. ημερομηνία γέννησης.
Β.   Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ