Αρχείο μηνός Μαΐου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ. 2019-2020

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 οι εγγραφές των μαθητών για το Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως 20 Μαΐου 2019, ώρες 12:οο μ.μ-13:οο μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331039298.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί τα έτη
2014 και 2015 να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το σχολείο)
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίνεται από το σχολείο)
  3. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από το σχολείο)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου
    (π.χ. φωτοτυπία απόδειξης πληρωμής ΔΕΗ,ΟΤΕ κ.λ.π.)
  5. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου στο Δήμο Αλεξάνδρειας η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:
I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι. II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Επισημαίνεται ότι :
Α.  Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης  των παιδιών.
Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη  διεύθυνση του νηπιαγωγείου από το Πληροφοριακό σύστημα  «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία:
α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ. όνομα μητέρας ε. ημερομηνία γέννησης.
Β.   Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Κουτσογιώτα Αλεξάνδρα