Αρχείο μηνός Απριλίου 2019

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σήμερα Πέμπτη 04/04/2019, πραγματοποιίθηκε επίσκεψη στο νηπιαγωγείου Σταυρού και υλοποιήθηκε η ενημερωτική/σχολική δράση από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με θέμα:
«Υγιής αναπνοή-Αναπνέω καθαρό αέρα».
Η διάρκεια ενημέρωσης μίας (1) διδακτικής ώρας έγινε παρουσία των εκπαιδευτικών και κατόπιν της έγγραφης βεβαίωσης-συγκατάθεσης των γονέων των μαθητών/ τριών.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ